Een team bestaat minimaal uit 2 personen. Indien u wenst mag uw team max. uit 4 personen
bestaan. Hier zijn wel meerkosten aan verbonden